6. Patiënt in de kijker


17/09/2017: geboorte van 7 Franse Bulldog puppy's

       


05/08/2017: een geperforeerde pyometra of baarmoederontsteking

   
30/09/2016: een mooi geschenk van een baasje


20/07/2016: waarschuwing voor oververhitting in rijdende wagen
27/01/2016: castratie van een fret


14/06/2015: Arteriële trombo-embolie bij Britse korthaarVideo fragment18/09/2014: kruisbandreconstructie met kunstband


22/08/2014 : reductie en inwendige fixatie van een tibiafractuur

14/08/2014 : pup met oude fractuur van de femurkop met avasculaire necrose 


07/08/2014 : femurkopexcisie na traumatische heupontwrichting bij teckel05/08/2014 : Metje en Kwaakje

Zondagmorgen 17/09/2017 is DUNNO, een Franse Bulldog, op de praktijk bevallen van 7 bevallige puppy's na een vlotte sectio caesarea of keizersnede. Dunno herstelt goed van de bevalling en is een voorbeeldige moeder voor haar kroost.
PARIS werd ernstig ziek en met alarmerende symptomen in spoed bij ons op de praktijk binnengebracht. Er werd onmiddellijk bloed afgenomen en een echografie van de buik gemaakt om tot een snelle diagnose te komen. Het verdict was een ernstige baarmoeder- en buikvliesontsteking. Door de ontsteking was de baarmoederwand gescheurd waardoor de etter in de buikholte terecht gekomen was. Door deze acute en levensbedreigende situatie waren Paris' nierwaarden verontrustend sterk gestegen. Een spoedoperatie drong zich bijgevolg op, waarbij de ontstoken baarmoeder verwijderd werd en de buikholte overvloedig gespoeld werd. Paris verbleef drie dagen bij ons in de hospitalisatie om voldoende infuusvocht te krijgen zodat haar nieren konden herstellen. Paris heeft een fantastische wilskracht en herstelde wonderbaarlijk snel. Het is hartverwarmend als het baasje van een dier dat je behandeld hebt, blijk geeft van zijn  of haar waardering voor de goede zorgen.

Van Sven Hardies ontvingen we onlangs deze prachtige pentekening die onze praktijk zeker en vast zal sieren.


We zijn er ons van bewust dat de foto van OZZY hiernaast niet zo leuk om zien is!

Met dit beeld willen we de baasjes waarschuwen voor het risico van hyperthermie of oververhitting bij hoog oplopende temperaturen in een wagen, zelfs als die aan het rijden is. 

Ozzy werd woensdag in spoed op onze praktijk binnengebracht nadat hij in een wagen oververhit geraakte bij een buitentemperatuur van 34°C. Ozzy zat helemaal niet opgesloten in een stilstaande, geparkeerde wagen. Neen, de zich van geen kwaad bewuste baasjes waren vanuit het buitenland op doortocht naar hun vakantiebestemming. Helaas was de wagen niet voorzien van airco, waardoor de binnentemperatuur al heel snel opliep. Ook daar schuilt dus een reëel gevaar voor een levensbedreigende oververhitting van uw huisdier!

De baasjes hebben nog net op tijd onze praktijk kunnen bereiken want bij opname verkeerde Ozzy reeds in shocktoestand. We hebben hem tijdig kunnen afkoelen en hem een shockinfuus met gepaste medicatie toegediend om zijn toestand te stabiliseren. Ozzy is nu gelukkig weer aan de betere hand.

Zorg tijdens een lange autorit voor voldoende afkoeling en ventilatie en las regelmatig een stop in om uw huisdier even uit te laten en te laten drinken.

PONCHO, een mannelijk fretje, kwam naar de praktijk voor castratie. Voor de verdoving opteerden we voor gasanesthesie. Hierbij wordt het kopje in een op maat gemaakt maskertje gestopt waardoor het diertje isofluraangas inhaleert en in slaap valt. Deze verdoving wordt binnen de diergeneeskunde algemeen als de meest veilige beschouwd.

Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om Poncho te chippen en te vaccineren tegen rabiës of hondsdolheid. Deze inenting is verplicht als men met het diertje binnen Europa wil reizen.VINI is een gecastreerde Britse korthaar kater van 3 jaar oud. Na een middagje uit konden zijn baasjes tegen alle gewoonte in Vini eerst niet vinden maar stelden toen vast dat zijn achterpootjes verlamd waren. De verontruste baasjes dachten aanvankelijk dat hun huisdier gevallen was of zich bezeerd had en kwamen na een telefoontje in spoed naar de praktijk.   

Bij klinisch onderzoek stelden we vast dat Vini inderdaad geen gevoel meer had in zowel zijn achterpoten als in zijn staart. Er werden RX foto’s genomen waaruit enkel kon besloten worden dat er geen breuken noch andere aanwijzingen voor een trauma aanwezig waren. Wel was er bij hartauscultatie een hartruis te horen en voelden zijn achterpootjes 'koud' aan. Ook zijn rectale temperatuur was verlaagd: 37.1°C, daar waar de normaalwaarde 38 - 39°C bedraagt. 

Dit alles liet ons concluderen dat Vini leed aan een arteriële trombo-embolie. Bij een trombo-embolie vormt zich een trombus of bloedklonter die vast komt te zitten in een bloedvat. Bij katten komt dit meestal voor op een leeftijd tussen 2 en 5 jaar oud. We zien deze aandoening vaak bij katten met hypertrofische cardiomyopathie (HCM). Bij deze pathologie is de linker hartboezem vergroot. Hierdoor kan het hart het bloed niet voldoende doen circuleren waardoor bloedklonters kunnen ontstaan. Wanneer zich zo'n bloedklonter vormt in de linkerboezem, wordt hij  in de bloedstroom meegevoerd en komt hierna vast te zitten ter hoogte van de bifurcatie of splitsing van de aorta van waar uit zowel achterpoten als staart van bloed worden voorzien. Het gevolg hiervan is dan ook dat de patiënt plots één of beide achterpoten niet meer kan gebruiken.  

De afloop van deze aandoening heeft meestal een slechte prognose. Vini werd o.a. met Clopidogrel en Heparine behandeld om te proberen de trombus op te lossen. Thuis werd Vini door zijn baasjes met veel liefde verder verzorgd en werden zijn pootjes dagelijks gemasseerd om zo de bloedvoorziening te garanderen. Na een week behandelen met medicatie en goede zorgen begon Vini plots terug zijn achterpootjes te gebruiken, wat bij deze aandoening uitzonderlijk is (zie video). 

Vini zal wel voor de rest van zijn leven bloedverdunners en hartmedicatie moeten slikken, maar hij heeft het winnend lot uit de loterij getrokken.


FLUPKE had de voorste kruisband in zijn rechter kniegewricht gescheurd door het maken van een  verkeerde beweging van zijn achterpootje. Dit gebeurt meestal wanneer de teentjes vast op de grond blijven staan terwijl het lichaam een draaibeweging maakt. Omdat de knie met het lichaam meedraait kan hierdoor de voorste kruisband afscheuren. De behandeling hiervoor is meestal chirurgisch waarbij verschillende technieken beschikbaar zijn om de afgescheurde kruisband te vervangen. Bij Flupke hebben we gekozen voor een kunstband die de functie van het aangetaste ligament vervangt.
NISHA had tijdens het spelen haar achterpoot gebroken. De botfractuur van de tibia werd gereduceerd en met een metalen plaat en schroeven gefixeerd. Nisha zal volledig herstellen en weer naar hartenlust kunnen spelen.GYPSY is een 4 maanden oude pup en werd door de eigenaar vanuit Roemenië geadopteerd. Al vlug bleek Gypsy een manke linker achterpoot te hebben.         
RX foto's lieten spijtig genoeg een oude fractuur van de heupkop zien. Omdat het afgebroken fragment gedurende langere tijd niet meer goed doorbloed was, moesten we dit stukje bot verwijderen. We verwachten dat Gypsy na een lange herstelperiode volledig zal herstellen. SUSKE, een 8-jarige teckel, is op doorverwijzing van een collega dierenarts naar de praktijk gekomen. Begin deze week was ze aangereden door een wagen en was sindsdien mank op haar linker achterpoot. RX'en wezen uit dat het heupgewricht ontwricht was. Hierbij zit de kop van het dijbeen niet meer in de heupkom. Omdat ook  verschillende ligamenten afgescheurd waren, sprong de heupkop na reductie of herplaatsing telkens weer uit de kom. Daarom werd beslist om de heupkop te verwijderen. UIteindelijk ontstaat een stabiel pseudogewricht waarbij de spieren die langs het heupgewricht lopen de taak van de  heupkop overnemen. We wensen Suske een spoedig herstel!


Het dwerggeitje METJE is met de hand grootgebracht door de eigenaars. We zagen haar op het consult met een ontsteking aan haar oogje en een mank achterpootje. Met de gepaste medicatie zou ze er binnenkort weer volledig bovenop moeten zijn. Ook het wat pipse eendenkuikentje werd eens grondig nagekeken wegens een kropprobleem en een daarmee geassocieerde groeiachterstand. Wedden dat dit 'lelijke' eendje zal uitgroeien tot een schoonheidskoningin?